Kutatási területek, lehetőségek és témakörök


A következő összeállítás abból a célból készült, hogy Tanszékünk külső kapcsolatait a kutatás-fejlesztés területén erősíteni tudjuk. Szándékunk, hogy lehetőségeink felajánlásával partnereket találjunk a kölcsönösen előnyös együttműködési formák, például a közös pályázatok, új berendezések vagy rendszerek fejlesztése, továbbá az innováció területén. Ezzel szeretnénk elősegíteni az azonos tudomány-területeken oktató, kutató – elsősorban hazai, de akár nemzetközi – partnerekkel Tanszékünk hatékonyabb és eredményesebb munkáját.

A kutatási területek, innovációs lehetőségek:

 • Rádiófrekvenciás áramkör tesztelése, fejlesztése, tanácsadás
 • Fejlesztésközi mérések, közös fejlesztés
 • Akkreditált laboratóriumban történő megfelelőségi vizsgálatokra való felkészítés
 • Sugárzott jelek mérése (30 MHz – 40 GHz frekvenciatartományban)
 • Klímavizsgálatok
 • EMC szempontból konstrukciós tanácsadás
 • EMC vizsgálatok (egyre bővülő körben)
 • UHF antennák tesztelése, vizsgálata
 • Mérési elrendezések és módszerek fejlesztése a 30 MHz alatti digitális rádióműsorszórási rendszer átviteli tulajdonságainak vizsgálatára
 • Elméleti elektrodinamikai vizsgálatok, mágneses terek számítása, modellezése
 • A digitális műsorszóró rendszerek témakörben digitális modulációk, oktatási módszerek, tananyagok kidolgozása
 • DVB-S műholdas digitális műsorszóró rendszerek esetén:
  • remultiplexálási kérdések vizsgálata
  • QPSK-QAM transzkódolás
  • SMATV rendszerek
 • DVB-C kábeltelevíziós területen:
 • átállás a digitális technológiára: az analóg és digitális csatornák kölcsönhatása a kábeltelevíziós hálózatokban
  • minőségi vizsgálatok a digitális műsorellátás minősítésére
  • DVB-C átvitel HFC hálózatokon, EDFA erősítő-kaszkádon
  • remultiplexálási kérdések a műsorellátás megoldására
 • Oktatási, továbbképzési tananyagok kidolgozása a digitális szolgáltatású kábeltelevíziós rendszerekre való átállásra felkészítés céljából.
 • DVB-T földi digitális műsorsugárzás bevezetésének előkészítési feladatai:
  • DVB-T vétel-megfigyelések
  • DVB-T vétel területi-ellátottsági és vétel-minőségi vizsgálatok
  • hierarchia modulációk alkalmazása a DVB-T műsorsugárzásban, adáskísérletek, vételi megfigyelések, minősítő mérések
  • oktatási, továbbképzési tananyagok kidolgozása a DVB-T rendszerekre való átállásra felkészítés céljából
 • DAB-T földi digitális rádió műsorsugárzás bevezetésének előkészítési feladatai:
  • DAB vételmegfigyelések és mérések
  • DAB-T vétel területi-ellátottsági és vétel-minőségi vizsgálatok,
  • hierarchia modulációk alkalmazása a DAB-T műsorsugárzásban, adáskísérletek, vételi megfigyelések, minősítő mérések
  • oktatási, továbbképzési tananyagok kidolgozása a DAB-T rendszerekre való átállásra felkészítés céljából
 • Kommunikációs rendszerek modellezése és szimulációja területén:
  • kommunikációs rendszerek (pl. PSTN, X.25, GSM, IP, VoIP, stb.) modellezése és szimulációja:
  • teljesítőképesség vizsgálat, szűk keresztmetszetek,
  • kihasználatlan kapacitások, hibaforrások keresése.
  • bővítések, új szolgáltatások bevezetése esetén a változtatás hatásainak előzetes vizsgálta. Hálózatok teljes életciklusának modellezése
 • Új hálózati technológiák vizsgálata, különösen, de nem kizárólag VoIP és IPv6 technológiák alkalmazása, minőségvizsgálata, IPv4 és IPv6 együttműködése
 • Épületen belüli WLAN lefedettség biztosítása
 • IPv6 hálózatok biztonsági kérdései
  Az Ipv4 hálózatokban alkalmazott biztonsági megoldások viselkedésének vizsgálata az új környezetben: korszerű tűzfalrendszerek, VPN kapcsolatok, címfordítás (NAT), Proxy szerverek, 6to4 gateway-ek
 • Jövőbeni hálózati technológiák vizsgálata
  Next Generation Network alkalmazásának, biztonsági kérdéseinek, eszközeinek vizsgálata. IPv4, IPv6 és NGN eszközök, alkalmazások együttműködésének vizsgálata. Szélessávú hozzáférési hálózati technológiák (xDSL) eszközeinek, alkalmazásainak vizsgálata. Nagy sebességű gerinchlózati technológiák (ATM és jövőbeni változatai) teljesítőképesség vizsgálata
 • Az emberi hallás vizsgálata, különösképpen a fejhallgatós beszéd és zenei átvitel tulajdonságaira, lehetőségeire (irányinformáció és térhallás)
 • A beszéd és más akusztikai jelek információtartalma, annak szerepe és átviteli módjai, beleértve a különböző bitsebesség-csökkentő tömörítési eljárásokat
 • A digitális hang- és képkódolási eljárások minőségi vizsgálatai

Távközlési Tanszék

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Távközlési Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak kezdete 2022. május 16.
Szenátusi Ülés 2022. május 30. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2022. június 27. 14:00 - 16:00