Főoldal

 TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK ELÉRHETŐSÉGE
TÁT Tanszékvezető:  Dr. Borbély Gábor
Tanszéki ügyintéző:  Horváth Helga
Cím:  9026 Győr, Egyetem tér 1.
Telefon:  +36 96 503-467
Fax: nincs
Titkárság:  D épület 7. emelet D-704 szoba
Fogadási idő:

Hallgatói ügyintézés – Student’s administration

 

Hétfő/Monday                 9:00-10:30 & 12:30-14:00
Kedd/Tuesday                 9:00-10:30 & 12:30-14:00

Szerda/Wednesday:         9:00-10:30 & 12:30-14:00

Csütörtök/Thursday         9:00-10:30 & 12:30-14:00

Péntek/Friday                             9:00-10:30

 

Ebédidő – Lunchtime                 

      11:00-11:30

tat.sze.hu

 

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm honlapunkon a győri Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszéke nevében.

A távközlési szakemberek képzése Győrben 1976-ban indult a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola (KTMF) üzemmérnöki szintű villamosmérnök-oktatásával. Hallgatóink akkor két tanszékhez, a Vezetékes-, illetve a Vezeték Nélküli Távközlési Tanszékhez tartoztak, akkori szakirányuknak megfelelően. Képzésünk három éves volt, melyet két gyakorlati félévvel bővíthettek a hallgatók. Ez volt a nagyon népszerű „nyújtott képzésünk”.

A 90-es években főiskolánk jelentős változásokon ment át. Megszűnt a mérnök szakok kizárólagossága, megjelentek humán szakok és jelentősen bővült a hallgatói létszám. Ezzel egyidejűleg az előbb említett két tanszék Távközlési Tanszék néven egyesült, és rádiórendszerek, távközlési rendszerek, továbbá távközlési-informatika néven három szakirányban folyt oktatásunk.

Az évtized második felétől évente egy-egy laboratóriumunk teljes átalakítását hajthattuk végre, aminek következtében néhány év elteltével, európai mércével mérve is nagyon korszerű laboratóriumi háttérrel képezzük a jövő villamosmérnökeit.

A változások következtében 2002-ben korábbi főiskolánk egyetemi rangot kapott és Széchenyi István Egyetem néven az ország legfiatalabb egyeteme lett. Az Európai Uniós előírásoknak megfelelően 2005-től három és fél éves BSc., majd 2008-tól további négy féléves MSc. oktatásra tértünk át. Ezzel mi lettünk az ország első vidéki egyeteme, mely mester szakon is képez villamosmérnököket. Az egyetemmé válásunkkal egyidőben elindult Interdiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolánkban a Ph.D. képzés, létrehozva ezzel az egyetemi oktatás mindhárom szintjét, elemét.

Az előadások és laboratóriumi gyakorlatok mellett a tudományos kutatás, a nemzetközi színvonalú publikációk és K+F munkák jellemzik egyre inkább mindennapos munkánkat. Több mint másfél évtizede fogadunk külföldi hallgatókat Európa legkülönbözőbb országából, elsősorban Erasmus támogatással. A távközlési szakterületen velünk szoros kapcsolatban álló és együttműködő európai társegyetemeink száma meghaladja a tízet.  

A Távközlési Tanszék eddigi története során aktívan részt vett a hazai rádió- és televízió műsorszórás kialakításában, fejlesztésében, a távközlés digitalizálásában a telefonközpontoktól a mobil szolgáltatásokon át a földi, műholdas és kábeles műsorszolgáltatás átalakításáig éppúgy, ahogy ma is részese a távközlés folyamatos IP-alapokra történő áthelyeződésének és földrajzi megkötöttség nélküli mobilizálódásának.

A Távközlési Tanszéken jelenleg 20 főállású kolléga felel az oktatásért. A hasonló méretű Automatizálási Tanszékkel együtt valamennyi évfolyamon, együttesen közel 500 villamosmérnök hallgató képzésében veszünk részt nappali és levelező formában egyaránt.

Közös kutatások, K+F szerződések és nem utolsósorban saját, volt hallgatóinkon keresztül kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezünk és a lehető legszorosabban együttműködünk a hazai távközlési szolgáltatókkal, ipari és kereskedelmi partnerekkel, frekvenciagazdálkodási és médiahatósággal, partneregyetemekkel. Ez az együttműködés a garanciája és egyben záloga annak, hogy képzésünk a jövőben is a távközlési szakember-utánpótlás egyik hazai központja marad.

Kérem, tekintse meg honlapunk további oldalait, ahol részletes tájékoztatást talál tanszékünkről.

Üdvözlettel:

dr. Borbély Gábor  tanszékvezető

 

Távközlési Tanszék

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Preliminary dissertation defense of Aliyev Tural 2024. június 18. 10:00 - 11:00
Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00