Ösztöndíj-pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJRA

(2020/2021. tanév tavaszi félév)

 

Az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány Kuratóriuma

az Antenna Hungária Zrt. céltámogatásának köszönhetően ösztöndíjpályázatot hirdet a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

 

Pályázhatnak:

 

A Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar nappali tagozatos

 • Gazdaságinformatika BSc. ,
 • Mechatronikai mérnöki BSc. MSc.,
 • Mérnökinformatikus BSc. ,
 • Villamosmérnöki BSc. MSC., nappali tagozatos hallgatói,

 

és a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola nappali tagozatos hallgatói.

 

Pályázati feltételek BSc. alapszakok esetén:

 • egy eredményesen lezárt aktív félév*
 • hallgatói jogviszony igazolása a 2020/2021. tanév tavaszi félévére*
 • kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása, a bírálatnál az „ösztöndíj index” mértéke kerül figyelembevételre*

 

Előnyt jelentő szempontok BSc. alapszakok esetén:

 • közép-vagy felsőfokú angol/német nyelvvizsga megléte*
 • teljesített Telekommunikáció tantárgy (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat)**
 • Infokommunikáció specializáció (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott igazolás)**
 • hallgatói többlet teljesítések, pl.: TDK munka, tanszéki oktató vagy kutató munkában való részvétel, tanulmányi versenyeken való részvétel, egyetemi közéletben való részvétel**

 

Pályázati feltételek MSc. mesterszakok esetén:

 • egy eredményesen lezárt aktív félév*
 • közép-vagy felsőfokú angol/német nyelvvizsga megléte*
 • hallgatói jogviszony igazolása a 2020/2021. tanév tavaszi félévére*
 • kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása, a bírálatnál az „ösztöndíj index” mértéke kerül figyelembevételre*

 

Előnyt jelentő szempontok MSc. mesterszakok esetén:

 • Infokommunikációs vagy hasonló területen szerzett BSc. végzettség, legalább jó minősítéssel (Igazolás módja: oklevél fénymásolat)**
 • Távközlési rendszerek és szolgáltatások specializáció (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott igazolás)**

 

 • Antenna Hungária tématerületeiből választott diplomamunka téma (Igazolás módja: a tanszéken kért Diplomamunka engedélyeztető dokumentum hiteles másolata) **
 • hallgatói többlet teljesítések, pl.: TDK munka, tanszéki oktató vagy kutató munkában való részvétel, tanulmányi versenyeken való részvétel, egyetemi közéletben való részvétel**

 

Pályázati feltételek PhD. esetén:

 • egy eredményesen lezárt aktív félév*
 • közép-vagy felsőfokú angol/német nyelvvizsga megléte*
 • hallgatói jogviszony igazolása a 2020/2021. tanév tavaszi félévére*
 • kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása, a bírálatnál az „ösztöndíj index” mértéke kerül figyelembevételre*
 • Antenna Hungária K+F témaköreiből választott vagy ahhoz szorosan illeszkedő kutatási terület (Igazolás módja: szakmai beszámoló)**

 

Előnyt jelentő szempontok PhD. esetén:

 • hallgatói többlet teljesítések, pl.: TDK munka, tanszéki oktató vagy kutató munkában való részvétel, tanulmányi versenyeken való részvétel, egyetemi közéletben való részvétel**

 

A pályázatot 2 PhD. hallgató, 2 MSc. szakos hallgató és 4 BSc. szakos hallgató nyerheti el.

Az ösztöndíj összege PhD. esetén 90.000.-/hó, MSc. képzés esetén 40.000.-Ft/hó és BSc. képzés esetén pedig 30.000.-Ft/hó.

Az ösztöndíj 5 hónapra szól, 2021. február 1-től 2021. június 30-ig.

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. március 5. 24:00 óra

 

A benyújtás módja:

 

 • A pályázat beadására csak online, a https://ktr.sze.hu oldalon van lehetőség.
 • A Pályázatok menüpont alatt található pályázati űrlap az eduID-val történő címtáras bejelentkezés után tölthető

 

A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2021. március 15-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt.

 

A Kuratórium fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben több sikeres pályázat érkezik be a felhívásra, mint a meghirdetett keretszám, akkor további nyertes pályázókat is kihirdessen.

 

Győr, 2021. február 17.

 

UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány Kuratóriuma

 

 

* A pályázati feltételnek való megfelelést külön dokumentumokkal nem kell igazolni, mert a pályázat beadására szolgáló felület ezeket automatikusan, a Neptun rendszerből átveszi.

** Kérjük, hogy az igazoló dokumentumokat töltse fel pályázati anyagába.

Távközlési Tanszék

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Távközlési Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00