NMHH Ösztöndíj

 

 

 

                                                                                                      

A Széchenyi István Egyetem Rektora a 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterére pályázatot hirdet

 

NMHH ÖSZTÖNDÍJRA

 

Pályázhatnak azon

 

 • Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar nappali tagozatos
  • Mérnökinformatikus BSc.,
  • Villamosmérnöki BSc. szakos hallgatók, akik
 • legalább két aktív félévvel rendelkeznek és
 • az utolsó két aktív félévben kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el.

 

 

A pályázat mellékletei:

 

 • pályázati űrlap két példányban (letölthető a Távközlési tanszék honlapjáról https://tat.sze.hu/letoltesek),
 • a 2017/2018 tanév tavaszi és a 2018/2019 tanév őszi félévében elért tanulmányi teljesítményt igazoló, a Tanulmányi Osztály által kinyomtatott és hitelesített kivonat,
 • a Tanulmányi Osztály által kinyomtatott és hitelesített hallgatói jogviszony igazolás,
 • a pályázati űrlapon megjelölt szakmai és/vagy tudományos tevékenység igazolására szolgáló dokumentumok (OTDK, TMDK oklevelek, megjelentetett cikkek, tanulmányok, stb.) másolata, és az arról készült szakmai beszámoló,
 • szakmai motivációs levél.

 

A pályázatokat a Távközlési Tanszék Tanszékvezetőjének címezve a D Épület 704-ben, a Tanszéki Irodában kell leadni, munkanapokon, naponta 900 – 15 00óra között. A beadási határidő:

 

2019. február 8. (péntek)

 

az NMHH Ösztöndíjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adományozza
5 hónapra

-                     2 fő BSc szakos hallgató számára,

-                     Az ösztöndíj mértéke 30.000 Ft/hó

 

 

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

 

A pályázat pontozási elveit és rendszerét a TJSZ melléklete tartalmazza.

 

A pályázatok rangsorolásának közzététele:                        2019. február 15. (péntek)

A rangsorolással kapcsolatos fellebbezés határideje:       2019. február 20. (szerda)

 

A Távközlési Tanszék Tanszékvezetőjéhez címzett írásos fellebbezéseket

a Tanszéki Titkárságon lehet leadni munkanapokon 900 – 1500 óra között.

 

A végleges rangsor közzététele:                                            2018. február 22. (péntek)

 

A pályázati rangsor és a végleges rangsor a Távközlési Tanszék hirdetőtábláján

 érhető el.

 

Távközlési Tanszék

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Távközlési Tanszék Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2020. november 25.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2020. november 26. - 2020. december 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 27. - 2020. november 28.
Elektronikus ZH nap 2020. november 27.
Vizsgajelentkezés kezdete 2020. november 30.