MCC-DJP Smart City Challenge 2021

Versenykiírás


Az MCC Smart City Challenge egy innovatív gondolatokra, azok kidolgozására és megvalósíthatóságára épülő, interdiszciplináris csapatverseny egyetemisták számára. A 2021-es verseny témája a smart environment, annak leágazásai és fejlesztési, integrálási lehetőségei mind a kis- és középvárosokban, mind pedig a falvakban.


A témáról röviden
A Smart Environment a jövő városainak veleje. Olyan, a 21. században divatos megoldásokat foglal magába, mint az okos vízfelhasználás, az eső- és szennyvíztisztítás, a városi levegőminőség és ezáltal az egészség javítása, a hulladékok hasznosítása, felhasználása és kezelése, a felhőalapú közterületi infokommunikációs szolgáltatások, vagy éppen a robotok intelligens használata. Mindezek természetesen a megfelelő energetikai hálózatokon keresztül, az okos épületek, épületegyüttesek digitális megoldásainak felhasználásával, infokommunikációs technológiai utakon haladva, nyitott adatkezeléssel valósulnak meg. Minden esetben három fő cél adott egy fejlesztés kidolgozásánál:
• a klimatikus hatások és esetleges katasztrófák hatásainak csökkentése
• az erőforrásigények minimalizálása, és
• a megoldások hosszú távú fentarthatósága.
A 2021-es Smart City versenyre ehhez hasonló megoldásokat várunk a jelentkezőktől, amelyeket aztán szakmai oldalról érkező segítőinkkel megvizsgálnak, kibontanak, elemeznek, kidolgoznak, és végül az elkészült tanulmányokat a döntő szakmai zsűrije előtt prezentálják.


Jelentkezési feltételek:

✓ aktív hallgatói jogviszony folyamatban lévő egyetemi alap- vagy mesterszakos tanulmányokhoz kapcsolódóan
✓ pontosan 3 fős csapat
✓ online regisztráció és az online forduló feladatának beküldése 2021. október 10. 23:59-ig


A verseny két fordulóból áll:
I. Online forduló
A regisztrációt követően a regisztráltak megkapják az online forduló feladatát, amely egy fiktív kormányzati fejlesztési program keretében megvalósuló, az okos környezethez köthető pályázathoz kapcsolódik. A fordulóban bármilyen ötletet szívesen várunk, amely eleget tesz a
1 A versenyzők csak az online regisztráció után fogják megkapni a feladatlapot, így célszerű már hamarabb regisztrálni a versenyre a rendelkezésre álló idő jobb kihasználásáért. Mindazonáltal mind a regisztrációnak, mind a feladatok beküldésének határideje 2021. október 10. 23:59
MCC Smart City Challenge 2021
www.smartcitychallenge.hu
smartcity@mcc.hu
2
formai- és témakövetelményeknek, valamint valós implementációs lehetőségekkel rendelkezik a magyar smart city – smart environment környezetben. A pályázatkiírók két kategóriában várnak megoldási javaslatokat:
I. kis- és középvárosok (5000-50000 fő közötti lakosszámú települések)
II. falvak (5000 fő alatti települések)
A feladat pontosan egy kategória kiválasztása és megoldási terv kidolgozása a megadott segítő kérdések és értékelési kritériumok figyelembevételével. A feladatleírásban megtalálható segítő kérdések szerepe az adott kategóriákhoz tartozó legsarkosabb pontok kiemelése és az ötletek kidolgozásának elősegítése, teljesebbé tétele. Kiemelendő, hogy az adott kategórián belül minden kérdésre reflektálni kell. A kategóriák természetesen külön-külön, szakmai zsűri által lesznek értékelve, a versenykiírás „Értékelési szempontok az online forduló során” részében leírtak szerint.


Értékelési szempontok az online forduló során:


Az értékelési szempontok hat, jól elkülöníthető kritériumot fogalmaznak meg:
● Logikai kritérium:
A választott témához kapcsolódó adatok, vonatkozó trendek megfelelő elemzése, majd a meghatározott feltevések alapján reálisan megvalósítható következtetések, konklúziók megállapítása.
● Komplexitási kritérium:
Több különböző megoldási javaslat integrálása, bemutatása, a szegmenshez tartozó összes kérdésre való reflektálás.
● Megvalósíthatósági kritérium:
Az ötlet valódi implementációs lehetősége az időkorlát és pénzügyi keret figyelembevételével, kiemelt figyelmet szentelve a költségbecslésnek és ütemezési munkatervnek.
● Hatáskritérium:
Meglévő problémák és megoldások hatásainak részletes feltérképezése.
● Kreativitási/Innovációs kritérium:
A kidolgozott megoldások újszerűsége.
● Prezentációs kritérium:
A beadott prezentáció strukturális és esztétikai minősége.
Fontos, hogy a megadott költségkeret és időintervallum felfelé rugalmatlanok, azonban teljes kihasználásuk nem kötelező.
Az online forduló érvényességéhez a csapatnak fel kell töltenie a (back-up slideok nélkül) maximum 15 diából álló prezentációját PDF formátumban a verseny honlapjára a választott kategória feltüntetése mellett.
Határidő: 2021. október 10. 23:59
II. Mentoring időszak
MCC Smart City Challenge 2021
www.smartcitychallenge.hu
smartcity@mcc.hu


3. Az online forduló eredményeinek kihirdetése után a döntőbe jutott csapatok díja az SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) jóvoltából csapatra szabott mentorálás lesz. Ezt megvalósítandó, minden csapat mellé egy, az adott ötlet területéhez legjobban értő mentort sorolunk. A szakmai mentor feladata a kérdések megválaszolása és az ötletek további finomításának segítése a mentoring időszakban, azaz az online forduló eredményének kihirdetése és a döntő időpontja között. Ezen kérdéseket és a pontos időpontokat a mentorral való kapcsolatfelvétel során egyeztethetitek. Kérjük, hogy a mentorokat adminisztratív kérdésekkel ne zavarjátok, azokra nem fognak tudni válaszolni. Ilyen esetekben kérjük, hogy a honlapon található pontos email-címünkre (smartcity@mcc.hu) küldjétek kérdéseiteket és kapcsolattartónk keresni fog benneteket a megoldással.
III. Döntő
A döntő 2021. november 14-én kerül megrendezésre és három részből áll: a szakmai workshop után a csapatok véglegesítik tervüket és prezentálják azt a zsűrinek. Fontos kiemelni, hogy az online forduló során szerzett pontok már nem számítanak bele az értékelésbe. Részletesebb leírást a döntő menetéről az online fordulót sikeresen abszolváló, a döntőbe behívásra kerülő csapatoknak fogunk küldeni.


1. Workshop
A döntő napján az ötletek kidolgozását további szakmai előadások fogják segíteni, amelyeken a részvétel fakultatív, de erősen ajánlott. Meghívott vendégeink mind rangos hazai környezetből érkeznek, és az ötleteitekre szabott prezentációval próbálják meg segíteni a kidolgozást, még jobbá tenni a terveiteket.


2. Kidolgozás
Ezt követően a csapatoknak lesz lehetőségük kidolgozni a prezentációjukat, ötletük teljes működési elvével, annak más területekere gyakorolt hatásainak vizsgálatával, valamint az implementációs lehetőségeivel. A csapatok a mentoring időszakban elhangzottak, a szakértői ajánlások, valamint a döntőt megelőzően kidolgozott ötletük alapján teljes integrációs tervet készítenek. Ennek tartalmaznia kell az ötletek működési elveit, azok hatásait más területekre, valamint az implementációs lépéseket is.


3. Prezentáció
A csapatok előadják integrációs tervezetüket a szakmai zsűrinek egy 15 perces prezentáció formájában, amelyet egy 5 perces Q&A követ a szakmai zsűri részéről.
A helyszíni fordulókon elektronikus eszközök használata engedélyezett.
A pályázatok, illetve az élő fordulók értékelését szakmai zsűri és a támogató szervezetek delegáltjai végzik.
A változtatás jogát fenntartjuk.
MCC Smart City Challenge 2021
www.smartcitychallenge.hu
smartcity@mcc.hu


4. Díjazás:
Kis- és középvárosok kategória 1. díj:
600.000 Ft + Smart City ajándékcsomag
Falvak kategória 1. díj:
600.000 Ft + Smart City ajándékcsomag
BKV Zrt. különdíj:
Heti 20 órás, fizetett gyakornoki program a BKV Zrt. Minőségirányítási Főosztályán
MCC Smart City Challenge 2021
www.smartcitychallenge.hu
smartcity@mcc.hu

 

Távközlési Tanszék

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Távközlési Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2022. május 30. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2022. június 27. 14:00 - 16:00