K&H ösztöndíjpályázat

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2021 pályázati felhívás

 

 

 

1. a pályázat tartalma

 

A K&H Csoport a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvánnyal közösen (a továbbiakban: K&H) ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi, agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák alap-, mester- és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára. Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók tanulmányát, kutatómunkáját. A pályázatban három kategóriában összesen maximum 8 pályázat nyer ösztöndíjat.

 

A K&H a pályázat nyertesei (továbbiakban: Pályázók) számára egyszeri pénzbeli támogatást, ösztöndíjat nyújt.

A pénzbeli támogatás adóvonzatát a K&H viseli.

Az ösztöndíj mértéke a kategóriák és a benyújtott pályamunkák értékelésétől függően:

 

PhD hallgatók számára:

 1. helyezett: 400.000 Ft
 2. helyezett: 200.000 Ft
 3. helyezett: 100.000 Ft

 

mesterképzések hallgatói számára:

 1. helyezett: 150.000 Ft
 2. helyezett: 100.000 Ft
 3. helyezett: 50.000 Ft

 

alapképzések hallgatói számára:

2 nyertes: 100-100.000 Ft

 

2.    részvételi feltételek

 

a pályázóra vonatkozó rendelkezések:

A pályázatban részt vevők köre az alábbi felsőoktatási intézmények, illetve karok alap- és mesterképzésen résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói, illetve PhD képzésen résztvevő hallgatói:

 

o    Állatorvostudományi Egyetem

 • Budapesti Corvinus Egyetem
  • Gazdálkodástudományi Kar

o    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Gépészmérnöki Kar
 • Építészmérnöki Kar
 •  
 
   

 • Építőmérnöki Kar

 

 

 

 

 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

o    Debreceni Egyetem

 • Gazdaságtudományi Kar
 • Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK)
 • Műszaki Kar
 • Természettudományi és Technológiai Kar

o    Eszterházy Károly Egyetem

 • Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar
 • Természettudományi Kar

o    Eötvös Lóránd Tudományegyetem

 • Természettudományi Kar

o    Miskolci Egyetem

 • Gépészmérnöki és Informatikai Kar
 • Műszaki Anyagtudományi Kar
 • Műszaki Földtudományi Kar

o    Neumann János Egyetem

 • Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

o    Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 • Víztudományi Kar

o    Nyíregyházi Egyetem

 • Környezettudományi Intézet
 • Műszaki és Agrártudományi Intézet

o    Óbudai Egyetem

 • Alba Regia Műszaki Kar
 • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
 • Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

o    Pannon Egyetem

 • Gazdaságtudományi Kar
 • Mérnöki Kar

o    Pécsi Tudományegyetem

 • Természettudományi Kar

o    Soproni Egyetem

 • Erdőmérnöki Kar
 • Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
 • Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

o    Széchenyi István Egyetem

 • Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar
 • Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
 • Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

o    Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábban Szent István Egyetem) összes intézete

 • Szegedi Tudományegyetem
  • Mérnöki Kar
  • Mezőgazdasági Kar
  • Természettudományi és Informatikai Kar

 

 

 

 

 

a pályázat feltételei:

 1. PhD kategóriában a pályázók a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatra egy, a K&H által megadott témában készült, 2021. szeptember 29-éig leadott, de korábban még pályázaton részt nem vett, díjazásban nem részesült magyar nyelvű PhD tézisfüzettel vagy egy ezzel megegyező formájú, terjedelmű és szerkezeti felépítésű, a doktori disszertáció témáját, kutatási menetét és eredményeit bemutató magyar nyelvű összefoglalóval

A PhD tanulmányokat folytató pályázóknak pályamunkájuk mellett egy maximum kétoldalas összegzést kell benyújtaniuk, amelyben bemutatják az általuk vizsgált témát, annak aktualitását, gyakorlati megvalósíthatóságát és várható eredményét és egy rövid indoklást arról, hogy az adott tanulmány eredményei hogyan támogatják az agrárium fenntartható fejlődését. A kétoldalas összegzés mintája a következő oldalon található: https://www.kh.hu/csoport/fiatalok-oktatasa.

 

 1. A mesterképzéses hallgatók a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatra egy, a K&H által megadott témában készült, szeptember 29-ig leadott, de korábban még pályázaton részt nem vett, díjazásban nem részesült magyar nyelvű TDK dolgozattal jelentkezhetnek.

A mesterképzés kategóriában a pályázóknak a pályamunkájuk mellett egy maximum kétoldalas összegzést kell benyújtaniuk, amelyben bemutatják az általuk vizsgált témát, annak aktualitását, gyakorlati megvalósíthatóságát és várható eredményét és egy rövid indoklást arról, hogy az adott tanulmány eredményei hogyan támogatják az agrárium fenntartható fejlődését. A kétoldalas összegzés mintája a következő oldalon található: https://www.kh.hu/csoport/fiatalok-oktatasa.

 

 1. Az alapképzéses hallgatók a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatra egy, a K&H által megadott témában készült magyar nyelvű, maximum kétoldalas szakmai dolgozat benyújtásával jelentkezhetnek.

A szakmai dolgozatnak nincsenek külalaki kritériumai.

 

2021-es pályázat témája PhD, mesterképzés, valamint alapképzés kategóriában:

A fenntartható agrárium, ezen belül kiemelten a körkörös/körforgásos gazdaság témaköre (circular economy).

 

a pályázók kötelezettségei:

A pályázónak a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott pályamunka saját szerzemény, és nem foglal magába jogdíjas tartalmat.

A pályázó csak a tanulmányainak megfelelő kategóriában pályázhat.

3.    a pályázat tartalmi és formai kritériumai tartalmi követelmények

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • kitöltött pályázati adatlap (mindhárom kategóriában). Több szerző esetén, a pályázati adatlapon mindegyik hallgató adatait fel kell tüntetni!
 • a megjelölt pályázati kategóriához kapcsolódó szakmai dolgozat, TDK dolgozat vagy PhD tézisfüzet
 • PhD és mesterképzés kategóriában kétoldalas magyar nyelvű összegzés

 

formai kritériumok: a benyújtott pályázatot elektronikus úton, pdf formátumban kell benyújtani.

 

 

 

 

4.    a pályázat érvényessége, határidők

 

A pályázatra 2021. szeptember 30-ig lehet jelentkezni, a pályázati anyagok elküldésével.

 

a)    a pályázatok benyújtásának helyszíne és határideje:

 

A pályázatra a pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani Antal Tünde részére a t.antal@well.hu e-mail címre.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30. (csütörtök), 16.00 óra

tárgy: K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2021 e-mail cím: t.antal&@well.hu

 

b)    pályázatok elbírálásának tervezett napja

A pályázatok elbírálására – nem nyilvánosan – a pályázatok beérkezését követően kerül sor. A pályázat adott pályázóra vonatkozó eredményéről minden pályázó részére a pályázati adatlapon megadott e-mail címre elektronikus értesítést küld a Kiíró, legkésőbb 2021. november 23-áig.

 

c)  nyilvános eredményhirdetés

A nyilvános eredményhirdetés legkésőbb 2021. december 17. napjáig valósul meg, ahol sor kerül a nyertesek nevesítésére (név, város, oktatási intézmény, nyert kategória), amelyhez a Pályázók a pályázatuk leadásával hozzájárulnak.

 

d)  teljesítési garancia

A Kiíró vállalja, hogy a nyilvános eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a Pályázó által elnyert bruttó összeget a pályázati adatlapon megjelölt számlára átutalja.

 

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy nem hirdet nyertest. A kiíró a változtatás jogát fenntartja.

5.    értékelés és odaítélés

 

Az értékelés két fordulóban, a zsűri által meghatározott szakmai szempontok szerint történik.

 

 1. forduló, „shortlist”: A megadott határidőn belül leadott pályázatokat egy szakmai zsűri értékeli. Kategóriánként a legjobbnak ítélt 3-3-3 pályázat jut tovább.

 

 1. forduló: Az állandó zsűri kiválasztja a PhD és TDK kategóriában a 3-3 nyertest, és megállapítja a díjazás sorrendjét, illetve kiválasztja az alapképzés kategória 2 nyertesét.

 

az állandó zsűri elnöke: Dr. Szabó István, Oktatási és nemzetközi rektorhelyettes, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

 

az állandó zsűri tagjai:

 • Horváth Magyary Nóra ügyvezető igazgató, a K&H Csoport Kommunikációs Igazgatóság vezetője

 

 

 

 

 • Tresó István ügyvezető igazgató, a K&H Agrárüzletág fejlesztési főosztály vezetője, az MTA Agrárközgazdasági Bizottság állandó meghívottja

 

a pályázatok elbírálásának szempontjai a mester- és doktori képzéses pályázóknál:

 • téma eredetisége és hazai aktualitása
 • a vizsgált fejlesztés várható gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai
 • a bemutatott körkörös/körforgásos gazdasági módszer szélesebb körben való alkalmazásának lehetősége

 

a pályázatok elbírálásának szempontjai az alapképzéses pályázóknál:

 • a téma megközelítése, egyéni látásmód
 • nemzetközi és hazai trendekből kiinduló szabad gondolatok (vízió)

 

6.    érvénytelen pályázatok

 

A pályázatok benyújtásakor hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri a pályázatból kizárja, illetve azokat nem bírálja el.

 

7.      odaítélés kritériumai

 

A zsűri a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján – ezen túlmenően pedig a saját belátása szerint – bírálja el a beérkező pályázatokat.

 

8.         további információ a pályázattal kapcsolatban

 

A részletes pályázati kiírás, valamint a benyújtandó dokumentumok (pályázati adatlap és kétoldalas összegzés minta) a következő oldalon található: https://www.kh.hu/csoport/fiatalok-oktatasa.

 

Elektronikus levél formájában a t.antal@well.hu e-mail címről igényelhető.

 

 1. A pályázat lebonyolítását a Well PR Ügynökség végzi.

 

 1. A K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatról további információt Antal Tündétől kaphatnak a antal@well.hu e-mail címen.

 

11.  adatkezelés

 

A K&H Csoport a Pályázók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli, azokat illetéktelen harmadik feleknek nem adja át.

 

Az adatkezelés célja az, hogy a K&H Csoport a Pályázatot megszervezze, a Pályázókat értesítse a zsűrizésről, a nyilvánosságot tájékoztassa a nyertesek személyéről, a fenti feltételek szerinti ösztöndíjra jogosultak személyét megállapítsa, továbbá az ösztöndíjat a Pályázó számára teljesítse.

 

 

 

 

A felsorolt célok elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Pályázó pályázati adatlapon megadott adatait (vezetéknév, keresztnév, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím, pályázó számlaszáma, eddigi felsőfokú képzések, jelenlegi képzés neve, diploma/PhD fokozat megszerzésének várható ideje, pályamunka választott témája, benyújtott pályamunka címe).

 

A K&H Csoport az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe: Adatfeldolgozó neve: Well PR Ügynökség székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50. cégjegyzékszáma: 01-09-876642 e-mail címe: well@well.hu

 

A kezelt adatokat kizárólag a K&H Csoport adatkezelésre kijelölt munkavállalói, illetve a közreműködő adatfeldolgozó arra kijelölt alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az adatkezelésre kijelölt dolgozókat jogszabály, illetve munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Az adatfeldolgozóval kötött szerződésben a K&H Csoport feltételül szabja, hogy az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal köteles kezelni.

 

A Pályázó az adatkezelésről felvilágosítást kérhet, valamint bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül – személyes adatainak helyesbítését és törlését. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésére vonatkozó kérelem benyújtását követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Ennek teljesítésére a K&H Csoport felhívja az adatfeldolgozót is.

 

A Pályázó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kifogással a K&H Csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez, bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatás a www.kh.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban található.

 

 

Budapest, 2021. március 3.

Távközlési Tanszék

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Távközlési Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2022. május 30. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2022. június 27. 14:00 - 16:00