Államvizsga tematikák - Dr. Nagy Szilvia


Optikai hírközlés

 

 1. Optikai szálak típusai és tulajdonságaik: kialakításuk, teljes reflexió, mag, héj, primer védelem fizikai tulajdonságaik, átviteli paraméterek.
 2. Az optikai szálak csillapítása, hőmérséklet-, hullámhossz- és anyagfüggés
 3. Diszperzió optikai szálakban, a diszperzió típusai, kompenzáció.
 4. Kötésfajták optikai hálózatokban és szerelésük, oldható és oldhatatlan kötések, szálhegesztés, csiszolástípusok.
 5. Az optikai osztók és splitterek felépítése és alkalmazási területei. Optikai kapcsolók.
 6. Az optikai adók, LED-ek, lézerek, működésük, tulajdonságaik, alkalmazási területeik.
 7. Az optikai vevők, PIN, APD, működésük, tulajdonságaik, alkalmazási területeik.
 8. Az optikai erősítők, felépítésük, tulajdonságaik, az erősítő berendezések kiépítése.
 9. Direkt moduláció és alkalmazása optikai hálózatokban, felépítés, előnyök, hátrányok.
 10. A WDM átvitel elve, CWDM és DWDM sávok, nemlineáris hatások, multiplexerek, alkalmazás.
 11. A passzív optikai hálózatok definíciója, előnyei, hátrányai, alkalmazási köre, GPON-ok.
 12. Az optikai kábelszakaszok mérése, mérési módszerek, OTDR, spektrumanalizátor, diszperziómérő.
 13. Optikai kábelfajták, típusok, felépítések, alkalmazások, kábelezés.

Távközlési Tanszék

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Távközlési Tanszék Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00