Államvizsga tematikák - Dr. Kolos Tibor

Tantárgy címe: Vezeték nélküli és mobil hírközlő rendszerek

(NGM_TA012_1 ; LGM_TA012_1 és LGM_TA006_1)

Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Szabó Csaba, PhD.

Előadó: dr KolosTibor 

A tárgy témakörei:

 1. Kommunikációs hálózatok alaptípusai: (szóró (broadcast) és kapcsolt,  vonalkapcsolt és csomagkapcsolt).
 2. ISO OSI hétrétegű referencia modell.
 3. Rádió hírközlő csatorna felépítése az információforrástól a nyelőig, analóg és digitáis  rádiós összeköttetés minőségi paraméterei.
 4. Rádiófrekvenciás spektrum (9kHz….300GHz), spektrumgazdálkodás.
 5. Hullámterjedés különböző frekvenciasávokban és környezetben.
 6. Frekvencia újrafelhasználás, cellarendszerű hálózatok
 7. Modulációs eljárások, analóg és digitális modulációk, modulátorok.
 8. Szórt spektrumú rendszerek (DSSS, FHSS).
 9. OFDM és alkalmazásai.
 10. Antennák (antennajellemzők, egyszerű és összetett antennák, apertúra sugárzók).
 11. Közös csatorna megosztás módszerei (multiplexelés), alkalmazása (FDM, TDM)
 12. Többszörös csatorna hozzáférési módok, alkalmazásuk (FDMA, TDMA, CDMA).
 13. ALOHA eljárások  (egyszerű-, réselt-, helyfoglaló-).
 14. Rádióhírközlés technikatörténeti áttekintése
 15. Mobil távközlés generációi (1G; 2G; 2.5G; 3G; 4G). A generációk jellemzői adatátviteli szempontból,  az egyes generációk technikai háttere.
 16. Mobil távközlő rendszerek generációinak egymásra épülése (rendszerfelépítés)
 17. GSM rendszer (rendszertechnikai felépítés, frekvenciasávok, TDMA-FDMA csatorna hozzáférés, Timing Advance, GMSK moduláció).
 18. UMTS rendszer (CDMA hozzáférés, ortogonális kódok, hálózattervezési elvek, handover, fejlesztési lehetőségek).
 19. WLAN rendszerek (IEEE 802 xxxx általános áttekintése rádiófrekvenciás szempontból).
 20. Bluetooth rendszer.
 21. Forgalmi tervezés vonalkapcsolt rendszerekben (sorbanállásos és blokkolásos rendszer, GSM bázisállomás szükséges kapacitásának meghatározása).
 22. Teljesítménymérleg (linkbudget) számítása, szintdiagram készítése.

 

 

Államvizsga témakörök 2015.

Mobil távközlő rendszerek(NGB_TA_016_1,  LGB_TA_016_1)

A tárgy témakörei:

 1. Mobil távközlő rendszerek működésének műszaki alapjai. Technikatörténeti áttekintés a múlttól a jövőig. A négy mobil generáció főbb jellemzői, az alkalmazott csatorna hozzáférési módok (FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA) összehasonlítása.
 2. Szórt spektrumú rendszerek (DSSS, FHSS) és OFDM tulajdonságai, alkalmazásuk.
 3. Rádiófrekvenciás spektrum (9kHz….300GHz), spektrumgazdálkodás szerepe, szintjei. A mobil távközlés növekvő spektrumigényének lehetséges kielégítése („Digital Dividend”, „White Space”)
 4. Hullámterjedési sajátosságok a földfelszíni mozgószolgálatoknál. Besugárzás tervezés módszere. Hullámterjedési tulajdonságok kistávolságú, épületen belüli összeköttetések esetén. Diversity és frekvencia ugratás szerepe. Cellaméret megnövelése repeater alkalmazásával.
 5. Tömegkiszolgálási problémák. Nyilvános- és különcélú vonalkapcsolt hálózatok forgalmi tulajdonságai. Forgalomtervezés egy cellában, Erlang formulák használata. Bázisállomás csatornakapacitásának számítása, méretezési példa. Csomagkapcsolt rendszerű átvitel kapacitáskihasználó tulajdonsága.
 6. Frekvenciagazdálkodási kérdések, a mobil szolgálatok frekvenciasávjai. Cellahálózatok, roaming és handover fogalma, alkalmazása. A cellaméret megválasztásának szempontjai.
 7. A GSM rendszer kialakulása, főbb jellemzői, szolgáltatásai. Szabványosítási kérdések. A GSM alrendszereinek és ezek funkcióinak áttekintése. A GSM rádiós interfész feladatai. A rádiós átviteli út jellemzői, többutas terjedés, késleltetés hatása.
 8. A GSM rendszerben alkalmazott beszédtömörítés, hibavédelem, titkosítás jellemzői. Frekvencia ugratás szerepe.
 9. A GSM rádiós interfész logikai csatornái. Adatátviteli lehetőségek a GSM rendszerben. Jogosultság ellenőrzés, titkosítás elemei. Hívásfelépítés, handover, roaming folyamata.
 10. A GSM rádiós interfész fizikai csatornái, egy időrés és egy időkeret tartalma. Alkalmazott burst típusok.
 11. A GSM rendszer továbbfejlesztési lehetőségei:  GPRS, EDGE.
  További második generációs rendszerek (DECT, TETRA, GSM-R), felhasználási területeik. A második generációnál fejlettebb rendszerek  (UMTS, LTE) szolgáltatásai és technikai háttere.
 12. Szórt spektrumú rendszerek (DSSS, FHSS) összehasonlítása. Szórt spektrumú rendszerek interferencia tűrése. A harmadik generáció rádiós interfésze,  WCDMA csatorna hozzáférés.
 13. Az LTE rendszer főbb jellemzői, technikai háttere (OFDM)
 14. Teljesítménymérleg (linkbudget) számítása, szintdiagram készítése mobil-repeater-bázisállomás viszonylatban, valamint alagút besugárzás esetén.

 

Államvizsga témakörök 2015.

Mobil távközlő rendszerek(NGB_TA_016_1,  LGB_TA_016_1)

A tárgy témakörei:

 1. Mobil távközlő rendszerek működésének műszaki alapjai. Technikatörténeti áttekintés a múlttól a jövőig. A négy mobil generáció főbb jellemzői, az alkalmazott csatorna hozzáférési módok (FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA) összehasonlítása.
 2. Szórt spektrumú rendszerek (DSSS, FHSS) és OFDM tulajdonságai, alkalmazásuk.
 3. Rádiófrekvenciás spektrum (9kHz….300GHz), spektrumgazdálkodás szerepe, szintjei. A mobil távközlés növekvő spektrumigényének lehetséges kielégítése („Digital Dividend”, „White Space”)
 4. Hullámterjedési sajátosságok a földfelszíni mozgószolgálatoknál. Besugárzás tervezés módszere. Hullámterjedési tulajdonságok kistávolságú, épületen belüli összeköttetések esetén. Diversity és frekvencia ugratás szerepe. Cellaméret megnövelése repeater alkalmazásával.
 5. Tömegkiszolgálási problémák. Nyilvános- és különcélú vonalkapcsolt hálózatok forgalmi tulajdonságai. Forgalomtervezés egy cellában, Erlang formulák használata. Bázisállomás csatornakapacitásának számítása, méretezési példa. Csomagkapcsolt rendszerű átvitel kapacitáskihasználó tulajdonsága.
 6. Frekvenciagazdálkodási kérdések, a mobil szolgálatok frekvenciasávjai. Cellahálózatok, roaming és handover fogalma, alkalmazása. A cellaméret megválasztásának szempontjai.
 7. A GSM rendszer kialakulása, főbb jellemzői, szolgáltatásai. Szabványosítási kérdések. A GSM alrendszereinek és ezek funkcióinak áttekintése. A GSM rádiós interfész feladatai. A rádiós átviteli út jellemzői, többutas terjedés, késleltetés hatása.
 8. A GSM rendszerben alkalmazott beszédtömörítés, hibavédelem, titkosítás jellemzői. Frekvencia ugratás szerepe.
 9. A GSM rádiós interfész logikai csatornái. Adatátviteli lehetőségek a GSM rendszerben. Jogosultság ellenőrzés, titkosítás elemei. Hívásfelépítés, handover, roaming folyamata.
 10. A GSM rádiós interfész fizikai csatornái, egy időrés és egy időkeret tartalma. Alkalmazott burst típusok.
 11. A GSM rendszer továbbfejlesztési lehetőségei:  GPRS, EDGE.
  További második generációs rendszerek (DECT, TETRA, GSM-R), felhasználási területeik. A második generációnál fejlettebb rendszerek  (UMTS, LTE) szolgáltatásai és technikai háttere.
 12. Szórt spektrumú rendszerek (DSSS, FHSS) összehasonlítása. Szórt spektrumú rendszerek interferencia tűrése. A harmadik generáció rádiós interfésze,  WCDMA csatorna hozzáférés.
 13. Az LTE rendszer főbb jellemzői, technikai háttere (OFDM)
 14. Teljesítménymérleg (linkbudget) számítása, szintdiagram készítése mobil-repeater-bázisállomás viszonylatban, valamint alagút besugárzás esetén.

 

Távközlési Tanszék

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Távközlési Tanszék Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2020. november 25.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2020. november 26. - 2020. december 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 27. - 2020. november 28.
Elektronikus ZH nap 2020. november 27.
Vizsgajelentkezés kezdete 2020. november 30.