Államvizsga tematikák - Gyimesi László (Digitális jelfeldolgozás)

DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

 

Neptun-kód: NGB_TA008_1

Kreditpont: 5

 

 

A tananyag heti ütemezése

 

 

 1. 1.          A digitális jelfeldolgozás előnyei és hátrányai, felhasználási területei, legfontosabb műveletei
 2. 2.          Hálózatok analízise az időtartományban. Egységugrás, Dirac-impulzus, impulzusválasz.
 3. 3.          Hálózatok analízise a frekvenciatartományban. Fourier-sor, Fourier-transzformáció.
 4. 4.          Mintavételezés, kvantálás, kódolás.
 5. 5.          Diszkrét jelek és transzformációk. Diszkrét jelek időfüggvénye, Fourier-transzformáltja. Diszkrét konvolúció. Gyors Fourier-transzformáció (FFT), diszkrét koszinusz-transzformáció (DCT).
 6. 6.          Számábrázolás, számformátumok. Fixpontos számábrázolás. Előjeles egész számok ábrázolása, előjel abszolút értékes, inverz kódú, komplemens kódú ábrázolás. Műveletek kettes komplemens kódban.
 7. 7.          Számábrázolás, számformátumok. Lebegőpontos számábrázolás. Bináris alapú ábrázolások. Tizenhatos alapú ábrázolások. Ábrázolási tartomány, pontosság
 8. 8.          Digitális szűrők. A digitális szűrők típusai, tervezésük menete. FIR szűrők együtthatóinak kiszámítása. Ablak módszer, optimális módszer, frekvencia-mintavételezéses módszer.
 9. 9.          Digitális szűrők. IIR szűrők együtthatóinak kiszámítása. Pólus-zérus elrendezés, impulzus-invariáns módszer, bilineáris z transzformáció. Az ábrázolás véges szóhosszából adódó problémák.
 10. 10.     Adattömörítés. Tömörítési stratégiák. CS&Q eljárás, futamhossz-kódolás, delta-kódolás, Huffmann-kódolás, LZW-tömörítés.
 11. 11.     Álló- és mozgókép tömörítés. A képalkotás és képdigitalizálás alapjai. JPEG állókép-tömörítés.
 12. 12.     Álló- és mozgókép tömörítés. MPEG mozgókép-tömörítés.
 13. 13.     Jelfeldolgozó processzorok. Mikroprocesszor architektúrák. A jelfeldolgozó processzorok speciális elemei. A konvolúció megvalósítása.
 14. 14.     DSP gyártók és áramkörcsaládok.

 

Távközlési Tanszék

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Távközlési Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Méltányossági vizsgák 2018. július 4. 00:00 - 2018. július 7. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MTK 2018. július 14. 14:00 - 17:00